Những tiếng động buồn, những bài ca buồn bã
Xin hãy cho ta được thở tự do.
Các người mang ta nặng nề đau khổ
Lồng ngực này hành hạ những buồn lo.

Hãy cho ta niềm vui và tĩnh lặng
Hãy cho ta xin giấc ngủ thật ngon.
Ý nghĩ theo nhau thành bầy u ám
Làm cho ta bỏ dở con đường.

Hãy im đi, người báo tin đau đớn
Từ đôi mắt này lệ đã tuôn rơi
Hãy ngủ yên số phận đầy cay đắng
Tiếng động ơi, ta buồn lắm vì người.

Những tiếng động buồn, những âm thanh đau khổ
Đến bao giờ mới thôi hết làm phiền?
Đến bao giờ hết nặng nề, đau khổ
Đến bao giờ ta được sống lặng yên?