Nghe chăng em – xe trượt như bay, nghe chăng em – xe trượt như bay.
Dễ chịu làm sao khi lạc cùng em trên cánh đồng này.

Con gió nhỏ thẹn thùng rụt rè vui vẻ thế,
Trên đồng trống không lục lạc lăn lăn nhẹ,

Ô này, xe trượt ơi! Ơi ngựa vàng của tôi!
Cây phong say nhún nhảy nơi đâu trên đồng nhỉ.

Ta cùng đến đấy nào, hỏi xem – chuyện gì đây?
Rồi theo tiếng phong cầm ba chúng ta cùng nhảy.