Thành Tờ-roa người hùng Asin công phá.
Pa-tờ-rôc lỗi lạc ngã sa trường.
Cỏ xanh rờn Hecto lấy lau gươm
Và đinh tử hoa phủ thây quân giặc.

Chim dẽ đậu trên thi hài than khóc
Lưỡi liềm trăng đâm toạc áo người xưa.
Nằm xuống đất Asin mệt bơ phờ
Đưa tử sỹ về quê hương của họ.

Ôi Hy lạp! Ước mơ hồn ta đó!
Cổ tích Người đã quá đỗi dịu dàng
Nhưng với Người ta còn dịu dàng hơn,
Hơn cả An-đờ-ra-ma-xa với Hecto lừng lẫy.

Hãy cầm lấy gươm, với Secbi là chị
Nhắc thế giới này sự sụp đổ Tờ-roa.
Với những quân đang gieo rắc can qua
Hãy để gươm, đoạn đầu đài đen kịt lại.


Nguồn: Tuyển tập thơ và trường ca nhỏ, Xécgây Êxênhin, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)