Ngày chín tháng năm trời nắng đỏ*
Bên mộ người chiến sĩ vô danh
Bao bạn trẻ âm thầm lặng lẽ
Đặt hoa lên phiến đá hoa cương

Một bông uất kim hương hỏi bạn:
"Họ hái ta vào lúc ban mai
Mà lại dể dưới trời nắng đốt
Thì còn chi, dẫu chút xinh tươi"

Bông hoa kia liền trả lời ngay:
"Chớ nên tự thương thân quá thế
Có người lính nằm đây lặng lẽ
Đã hy sinh cả cuộc đời mình

Số phận chúng mình may lắm đó
Được nằm trong tay người trồng hoa
Rồi được đứng bên chân liệt sĩ
Sướng hơn ở bàn tiệc rượu, trà..."


* Ngày 9-5: kỷ niệm chiến thắng Phát-xít.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)