- Hãy chúc mừng tôi đi, hỡi bạn
- Anh đang có niềm vui gì chăng ?
- Kế hoạch trên giao, tôi hoàn thành vượt mức
Trăm nghìn lược chải đã làm xong.
Những lược ấy đã giao thương nghiệp
Đang bán đầy trong mọi cửa hàng.
Mà sao nay đầu anh hói thế
Quá lo công tác phải không anh ?

- Sở dĩ đầu của tôi bị hói
Bởi dùng nhiều lược kia của anh.

Mong sao tấm lòng người thợ vụng
Thấm thật sâu ý nghĩa chuyện này.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)