15/04/2021 07:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Số lượng và chất lượng
Количество и качество

Tác giả: Sergei Mikhalkov - Сергей Михалков

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2008 18:34

 

Nguyên tác

«Поздравь меня, товарищ Петушков!»
«С чем?» — «С премией!» — «За что?»
«Да как за что? Сверх плана
Я выпустил сто тысяч гребешков
И в сеть торговую забросил без обмана!
А ты, должно быть, от текущих дел
Совсем, я вижу, облысел?»
«Нет, братец, потому я без волос остался,
Что гребешком твоим сегодня причесался!»
 
Ты эту басенку запомни, бракодел,
Покамест «Фитилю» случайно не попался!

Bản dịch của Triệu Lam Châu

- Hãy chúc mừng tôi đi, hỡi bạn
- Anh đang có niềm vui gì chăng ?
- Kế hoạch trên giao, tôi hoàn thành vượt mức
Trăm nghìn lược chải đã làm xong.
Những lược ấy đã giao thương nghiệp
Đang bán đầy trong mọi cửa hàng.
Mà sao nay đầu anh hói thế
Quá lo công tác phải không anh ?

- Sở dĩ đầu của tôi bị hói
Bởi dùng nhiều lược kia của anh.

Mong sao tấm lòng người thợ vụng
Thấm thật sâu ý nghĩa chuyện này.
1950, 1964

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Mikhalkov » Số lượng và chất lượng