- Mẹ ơi, bố đi đâu rồi ?
Giun con hỏi mẹ, bồi hồi tâm can
Mẹ giun mới trả lời con:
- Bố đi câu cá, chiều hôm mới về

Nửa phần sự thật nhiều khi
Đứng bên cái đúng, khó bề nhận ra.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)