Gà trống tây thổ lộ nỗi lòng:
"Không sống nổi với loài cáo nữa
Giờ đây chúng ta vui hát múa
Mai này... nộp mình vào hang cáo thôi"

"Nào, các bạn hãy nói cùng tôi
Làm cách nào trị loài ác ấy?"

Chị gà mái nghiêm trang phát biểu:
"Để mau nhận biết cáo đến gần ta
Cần phải đeo chuông ngay vào cổ chúng"

Con ngỗng liền tỏ lòng tán thưởng"
"Ý tưởng hay, nhưng tôi phân vân
Ai sẽ làm việc này được nhỉ?"

Chị gà mái liền trả lời ngay:
"Đấy chỉ còn là vấn đề kỹ thuật!"

Ôi trống rỗng xiết bao lý thuyết
Khi không còn thực tế chứng minh!


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)