24/09/2021 14:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một ý tưởng táo bạo
Смелое предложение

Tác giả: Sergei Mikhalkov - Сергей Михалков

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2017 19:47

 

Nguyên tác

«Что делать нам с Лисой!
Житья от Рыжей, нет! —
Словами этими Индюк открыл совет. —
Все те, кто крякают, кудахчут на дворе,
Все скоро будут там… У Лисоньки в норе!
Кто хочет выступить? Какие есть сужденья?
Как проучить злодейку наконец?…»
Тут кто-то с места внёс такое предложенье:
«Чтоб слышать издали Лисицы приближенье, —
Повесить ей на шею бубенец!…»
«Мы вовремя всегда успеем разбежаться!» —
Сказала Курица, приняв серьёзный вид.
«Что ж! — согласился Гусь. — Что ж!
Я за это, братцы!
Идея хороша! Как в этом не признаться!
Но кто из нас её осуществит?!»
«Ну, это уж технический вопрос!» —
Ответил тот, кто предложенье внёс.

Я басню сочинил. Мораль её проста.
Без практики, увы, теория пуста!

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Gà trống tây thổ lộ nỗi lòng:
"Không sống nổi với loài cáo nữa
Giờ đây chúng ta vui hát múa
Mai này... nộp mình vào hang cáo thôi"

"Nào, các bạn hãy nói cùng tôi
Làm cách nào trị loài ác ấy?"

Chị gà mái nghiêm trang phát biểu:
"Để mau nhận biết cáo đến gần ta
Cần phải đeo chuông ngay vào cổ chúng"

Con ngỗng liền tỏ lòng tán thưởng"
"Ý tưởng hay, nhưng tôi phân vân
Ai sẽ làm việc này được nhỉ?"

Chị gà mái liền trả lời ngay:
"Đấy chỉ còn là vấn đề kỹ thuật!"

Ôi trống rỗng xiết bao lý thuyết
Khi không còn thực tế chứng minh!
1958
Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Mikhalkov » Một ý tưởng táo bạo