Nép mình vào phía dưới bậc thềm
Mái gà tự nâng niu quả trứng
Và cục tác thật vang, tưởng chừng vỡ họng
Y như vừa đẻ trái bầu to:
"Cục tác...chạy đâu nào...cục tác...
Hãy trở về với mẹ mau mau..."

Mấy chị gà chạy đến lo âu:
"Trứng vẫn còn đây, sao lại kêu ầm thế ?"
Mái gà kia trả lời nhỏ nhẹ:
"Tôi gọi chủ nhà ra lấy trứng điểm tâm!"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)