Lợn con sống ở nước ngoài
Bấy lâu quen cảnh đất đai quê người
Từng đi các thủ đô chơi
Nay về quê, trưởng thành rồi...xác to
Coi nhà như chỗ ngủ nhờ
Thứ gì cũng xấu thành đồ bỏ đi
Đêm nào lợn cũng lâm ly
Ụt à ụt ịt nhớ về miền xa
Hệt như giống ngoại ấy mà
Lòng nghe, phát ghét họ nhà lợn kia.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)