10/06/2023 06:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lợn
Свинья

Tác giả: Sergei Mikhalkov - Сергей Михалков

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2008 18:57

 

Nguyên tác

Увидел Поросёнок заграницу —
Все тридевять земель, далёкие края.
Он вырос, возмужал, объездив все столицы.
И вот домой вернулся, как… Свинья.
И что же?
Всё дома — не по ней, всё дома — ей негоже.
Знай хрюкает о том, что есть в чужой стране.
И на свиней заморских так похожа…
Что басню сочинять и то противно мне.

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Lợn con sống ở nước ngoài
Bấy lâu quen cảnh đất đai quê người
Từng đi các thủ đô chơi
Nay về quê, trưởng thành rồi...xác to
Coi nhà như chỗ ngủ nhờ
Thứ gì cũng xấu thành đồ bỏ đi
Đêm nào lợn cũng lâm ly
Ụt à ụt ịt nhớ về miền xa
Hệt như giống ngoại ấy mà
Lòng nghe, phát ghét họ nhà lợn kia.
1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Mikhalkov » Lợn