Chó mẹ nói với sư tử mẹ:
“Nuôi một đứa con, dễ quá chừng
Liệu bà sánh nổi với tôi chăng
Chỉ một mình tôi nuôi bảy đứa”.

Sư tử mẹ gầm gừ, giận dữ:
“Bà đúng, theo cái lý của chó
Nhưng tôi lại không nghĩ như bà
Tôi nuôi một con, nhưng nó là sư tử”.

Chẳng ai khoe khoang theo kiểu chó
“Sư tử không bằng móng chân ta”
Nhưng cứ mạo nhận là sư tử
Hẳn sẽ thành mèo đực có ngày…


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)