Bình dị cây cúc dại của đồng
Nói với cây hoa hồng lộng lẫy:
"Xin lỗi, tôi nói điều thô thiển thế này
Bao quanh thân cô đây
Là chi chít những con rệp cây
Tôi linh cảm thấy
Chúng gây hại cho cô nay mai"

Cây hoa hồng phát cáu:
"Cúc dại ngoài đồng kia
Chớ can thiệp vào việc của ta
Một loài hoa mọc trong vườn quý"

Cây hoa hồng kiêu căng
Khinh bỉ mọi loài hoa xung quanh
Rồi hoa hồng tiêu vong
Đúng dịp hè năm ấy
Không phải vì đã nở hết mình
Mà tiêu vong
Vì nó đã coi khinh
Những lời khuyên rất đỗi chân thành
Của một loài hoa bình dị


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)