Một chú sẻ được nuôi béo tốt
Trên cánh đồng, hỏi chú sẻ gầy:
"Từ nơi đâu bạn bay tới đây
Và định dừng chân ở nơi nào vậy?"

Chim sẻ gầy liền trả lời rằng:
"Mình xin nói thật lòng
Mình chỉ muốn kiếm ăn nơi bạn
Xin bạn đừng khó dễ cho mình
Mình đã đi suốt cả hành trình
Chưa tìm ra một bông lúa lép!"

Con chim sẻ được nuôi liền đáp:
"Nơi chúng tôi có nhiều đồ ăn
Mùa gặt đến, xe chở lúa mì tấp nập
Tha hồ mổ lúa vãi dọc đường"

Khi chim sẻ bàn về lúa rơi
Hẳn bài thơ này còn ý nghĩa...


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)