Trong phòng phẫu thuật
Sẽ đến một thời điểm phập phồng...
Dụng cụ mổ đã được khử trùng
Bác sĩ rửa tay mình sạch sẽ

Châm biếm và phẫu thuật
Có mục đích, tác động như nhau
Những tấm lòng chân thành nhân hậu
Không chấp nhận bàn tay bẩn đâu!


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)