Con đường mòn giữa những bông hoa đỏ
Ngây ngất toả nồng hương vị đắm say

Đường trên sườn núi quanh co và khúc khuỷu
Chạy ngoằn nghèo như một gã say men
Nàng chạy trước rồi ngoắc tay vẫy gọi......

Tôi vượt lên và ôm gọn lấy nàng
Mùi hương nàng toả ngất trong tôi

Giữa ban ngày bỗng thanh lặng tựa đêm sâu
Hai thân thể quyện vào nhau cháy bỏng......


Nguồn: Nhập môn văn học Hàn Quốc, NXB Giáo dục, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)