Với sự nuối tiếc,
Nhưng
Không quá nuối tiếc
Dẫu vẫn thể nuối tiếc

Như thể rời xa,
Nhưng
Không phải để vĩnh biệt
Mà đúng hơn như thể một lời hứa hẹn mơ hồ
Cho một nơi nào khác,

Như một hơi thở
Không phải là lại gần
Mà xa dần
Bông sen...

Như hơi thở
Đã từng gặp nó
Không phải là hôm qua hay hôm kia
Mà đã một hay hai mùa...