Đôi khi một mùi hương
Mất không còn dấu tích
Đôi khi tìm đến đích
Chỉ nhờ một dấu chân

Đôi khi nhìn vầng trăng
Muốn bỏ vào trong túi
Đôi khi nhìn thế giới
Thấy xa như sương mù
Chỉ đàn kiến đang bò
Dạy lòng ta kiên nhẫn

Đôi khi điều nín lặng
Bỗng thét gào trong tôi
Đôi khi nỗi buồn trôi
Thành Ngân hà không tới!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)