Trong đầu tôi khí mát đung đưa
Theo nhịp cây xanh đón gió
Nhưng tôi không quay đầu ngoái lại
Vì biết mùa xuân sắp qua!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)