Tôi cúi xuống
Ngửi mùi hương cỏ
Một giọt sương tinh khiết
Khiến tôi tưởng chạm ánh trời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)