Đăng ngày 23/03/2022 17:47, số lượt xem: 288

Chiều thu cánh chim lẻ bầy,
Trong đồng lặng lẽ mưa rơi.
Cỏ hoa rưng rưng nụ cười,
Mê man nước chảy về xuôi.

Sao chim bay mãi lưng trời?
Sao trời mưa mãi không thôi?
Gió ơi than chi bời bời,
Cho lòng khắc khoải đầy vơi...

Tìm chi bay mãi chim ơi?
Thôi về cùng ta vầy vui.
Chiều nay nhạc xuân xa vời,
Trong lòng lặng lẽ buông rơi...

Hà Nội, 1983