Những từ
chỉ những từ
rất nhỏ, rất nhỏ
giọng nói thấp
- như chẳng thốt hơi
với chúng ta
như các bào thai
nằm co trong bụng mẹ
những từ không ánh sáng
và chẳng có hình dạng
những từ như ở các cành cây
bày tỏ nhỏ nhẹ chỉ nửa lời
như khi chúng ta
đang say giấc ngủ
Giữa mọi cái gì đã vĩ đại
các từ bé nhỏ rất bé nhỏ
vừa ở cách giấu che
kín đáo trên lưng bàn tay
hoặc sau vành tai bạn
những từ bé nhỏ
hoàn toàn không có ánh sáng
tựa các con vật
và tựa cỏ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)