Đôi tay em là ngôi nhà của anh
Đôi tay ấy bảo:
-Lại đây!
Sau lưng anh: mưa, lạnh và nỗi sợ
Cho đến khi nhà đổ, tay xuôi

Bây giờ thì anh cầu bơ cầu bất
Mỏng manh quá-chiếc áo mưa anh mặc
Gió táp
Tuyết rơi...

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé