Trong sớm mai mát mẻ sau mưa
Mặt trời
Với bóng nghiêng cây xanh nhựa mới

Trong sớm mai mát mẻ này
Em trải
Hỡi em bé gái yêu
Một mùi hương gỗ gụ

Và ta yêu nó như đất lành yêu nước
Với những vũng sáng trưng
Những cây dừa yên tĩnh
Ngọn gió không dứt các hòn đảo nhỏ ướt đầm

Những con người xoá các ngày đêm ồn ã của họ

Nhưng sớm mai có bao giờ đứng im một chỗ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)