Chưa có đánh giá nào
Nước: Máctinic
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Monchoachi (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/08/2008 19:28 bởi hongha83
Roger Parsemain (1944-) là nhà thơ, sinh tại Mactinic trong vùng biển Caribê, Trung Mỹ. Dạy học và viết văn.

Tác phẩm:
- Những lời cầu nguyện ấm nồng (1982)
- Cuộc đời nhiệt cảm của tôi (1984)

Nguồn:
1. Một vườn thơ năm châu/ NXB Văn học, 1999
2. http://www.martinique-edi...ages/aut_fiche.aspx?id=13