Khẽ khàng dăng sợi tơ nhện ngang trời
Ngoài cửa sổ rực vàng ánh nắng soi
Việc gì đó tôi đã làm sai;
Tôi xin lỗi:
Tôi sống trên trái đất lần đầu tiên trong đời.
Mặt đất bây giờ tôi mới vừa cảm nhận.
Mới quỳ xuống chân người
Và thề với đất…
Và hứa sống đời mình theo cách khác
Nếu tôi còn trở lại kiếp sau…

Nhưng tôi có trở lại nữa đâu.