03/02/2023 10:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Khẽ khàng dăng sợi tơ nhện ngang trời”
“Тихо летят паутинные нити”

Tác giả: Robert Rozhdestvensky - Роберт Рождественский

Nước: Nga
Đăng bởi Lan Anh 2 vào 01/12/2009 19:54

 

Nguyên tác

Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле.
Что-то я делал не так;
извините:
жил я впервые на этой земле.
Я ее только теперь ощущаю.
К ней припадаю.
И ею клянусь…
И по-другому прожить обещаю.
Если вернусь…

Но ведь я не вернусь.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Khẽ khàng dăng sợi tơ nhện ngang trời
Ngoài cửa sổ rực vàng ánh nắng soi
Việc gì đó tôi đã làm sai;
Tôi xin lỗi:
Tôi sống trên trái đất lần đầu tiên trong đời.
Mặt đất bây giờ tôi mới vừa cảm nhận.
Mới quỳ xuống chân người
Và thề với đất…
Và hứa sống đời mình theo cách khác
Nếu tôi còn trở lại kiếp sau…

Nhưng tôi có trở lại nữa đâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Rozhdestvensky » “Khẽ khàng dăng sợi tơ nhện ngang trời”