Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2023 16:33, số lượt xem: 258

Lê bước từng đoàn đến tâm linh,
Tâm linh từ chối cả phần mình,
Phần mình trước giờ chưa thay đổi,
Nhìn Người và tôi - một cuộc tình.

Mặt chân sưng rộp mấy nhục hình,
Có thể ngày mai thấy Mân Côi.
Thấy lạ tôi, Mẹ và lạ Chúa,
Lạ những mộng mơ và bông đùa.

Ánh mắt và tôi, cửa gió lùa,
Ngoài vườn, ông già, người đứng đợi,
Nuớc mắt, ngọc ngà, đời đen đúa,
Đức Mẹ, Đức Cha, kẻ hết thời.

Linh mục trăn trối trước lúc rồi.
Kẻ không vì mình mà líu lo,
Mà hát hò, chà đạp cái tôi,
Mà cầu xin được Người cứu độ.

Chúa giang tay giữa rừng đồ sộ,
Ánh sáng soi chiếu các bậc thềm.
Còn nhớ người leo rất quật cường,
Cưỡi đường mây đi tìm bước đệm.

Tà Pao, ngày 27 tháng 1 năm 2023.