Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2018 22:10

Hôm nao rừng biếc mới pha sương,
Nay nhánh còn đôi chiếc lá hường.
Núi cũ chim về xa lảng tiếng,
Đường quen ngựa nhóng ngại ngùng cương.
Mây chiều hợp, mãi thêm ngây bóng,
Mộng sớm tan, rồi vẫn đắm hương.
Đêm nọ giở pho tình sử nọ,
Mỗi hàng châu khóc mỗi hàng thương.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]