29/01/2022 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ thương

Tác giả: Quách Tấn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2018 22:10

 

Hôm nao rừng biếc mới pha sương,
Nay nhánh còn đôi chiếc lá hường.
Núi cũ chim về xa lảng tiếng,
Đường quen ngựa nhóng ngại ngùng cương.
Mây chiều hợp, mãi thêm ngây bóng,
Mộng sớm tan, rồi vẫn đắm hương.
Đêm nọ giở pho tình sử nọ,
Mỗi hàng châu khóc mỗi hàng thương.
Nguồn:
1. Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960
2. Quách Tấn, Mùa cổ điển, NXB Thuỵ Ký, 1941

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Tấn » Nhớ thương