Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2020 21:29, số lượt xem: 235

Trầu cau hiệp cẩn kệ mưa đời
Ước gặt thêm nhiều lãng mạn ơi
Mộng vẫy vầng dương giòn giã tới
Tình say ánh nguyệt thiết tha mời
Nồng câu hạnh phúc cài mơ sợi
Ngát cảnh thiên đường dệt luyến nơi
Gắng giữ tâm hồn luôn nhịp mới
Cho hoài rạng rỡ ái nào vơi

Cho hoài rạng rỡ ái nào vơi
Xướng hoạ trăng thề trải khắp nơi
Dạ ước mơ màng duyên cảm đợi
Lòng say quấn quyện ý khao mời
Càng thơm thể phách yêu kiều hỡi
Mãi ngát hương tình lả lướt ơi
Ngộ cổng vườn thơ chào vẻ mới
Trầu cau hiệp cẩn kệ mưa đời