Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2022 21:42, số lượt xem: 53

Tết bảnh chan hoà giữa dạ em
Mùa xuân lịm ngát thoả cơn thèm
Thơm hò hẹn ngãi nồng mơ đến
Ngọt mải mê tình diễm ước đem
Lãng tử bừng yêu mời mọc luyến
Đài trang dệt cảm nhớ nhung kèm
Trời nghiêng nắng lượn lồng hương toả
Bướm vẫy chim chuyền ngẩn mặt xem

Mai đào toả sắc mọi người xem
Phú diễm nồng thơ bạn tửu kèm
Hạnh phúc trào dâng giòn giã tẩm
Thiên đường trỗi ước mượt mà đem
Làm rôm rả lượn càng thêm khát
Khiến mỏi mòn say thật đã thèm
Tết trĩu hương lài loang diệu ảo
Xuân về dệt sũng mối tình em