Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2022 17:41, số lượt xem: 49

Giữa sắc mai đào lộng rể dâu
Mà nghe thoảng gió chuyện cau trầu
Say hò hẹn ngãi bừng thơm khướt
Cảm khát khao tình được diễm lâu
Lãng tử la đà gieo ý hợp
Hồng nhan quấn quyện trải tâm đầu
Vầy duyên hiệp cẩn mùa thương trĩu
Sũng dệt tơ lòng cảm thắm câu

Tâm hồn đọng mãi mắt bồ câu
Giữa buổi thề trăng hứa bạc đầu
Tết rỡ ràng tim cầu chuẩn đẹp
Xuân tròn trĩnh dạ luyến bền lâu
Mơ màng kẻ đến thơm bầu rượu
Gạ gẫm người trao đỏ miếng trầu
Vẫn ước quê mùa như cỏ dại
Thanh bình rạng khắp rể cùng dâu