Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/12/2020 20:36, số lượt xem: 139

Vì bao trôi nổi giữa giông đời
Cám cảm lệ hờn lắm lúc rơi
Xao xác ân tình ngao ngán cội
Chênh chao nhân nghĩa xót xa lời
Tưởng là cật dạ luôn hoài nối
Đâu biết tim lòng chỉ muốn vơi
Thế sự như tuồng ôi rõ chán
Nhiều khi đau đớn nghẹn môi lời

Nhiều khi đau đớn nghẹn môi lời
Phú quý thay tình đạọ lý vơi
Vàng đá phu thê đành bội thệ
Tào khang gừng muối lại gian lời
Vần thơ vẩn đục vì tim nguội
Bạn hữu lơ nhoà bởi nghĩa rơi
Thao thức buồn ơi nhàu kiếp phận
Vì bao trôi nổi giữa giông đời