15.00
1 người thích
Đăng ngày 28/02/2020 11:16, số lượt xem: 259

Đèn cù cuộc sống rộn hoài xoay
Vạn mối lo buồn mãi cứ xoay
Gạo thóc vơi đầy nên cố chạy
Kim tiền tới cạn phải gồng xoay
Thăng trầm sự nghiệp bơ phờ nhảy
Trỗi giáng công trình khúc khuỷu xoay
Té ngã bò lăn đời bỏng cháy
Ngưng lời hết thở vẫn còn xoay

Ngưng lời hết thở vẫn còn xoay
Số phận con người mải miết xoay
Dẫu muốn bình an rồi sóng dậy
Tuy cầu ổn định bị trời xoay
Thêm tình để trí đừng lao chạy
Tích phước cho đời đỡ bớt xoay
Ngẫm nghĩ nào đâu là phải trái
Đèn cù cuộc sống rộn hoài xoay