Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/08/2021 13:48, số lượt xem: 190

Mùa chay hiếu hạnh toả sen đời
Cẩn viếng linh hồn giữa mọi nơi
Chỗ cạnh dường như còn ấm khẳm
Mền chăn cứ tựa vẫn thơm ngời
Xưa nhà thảy cậy vào tay mẫu
Đảm ruộng từng trông mỗi tiếng lời
Dưỡng dục ơn người ngang biển lớn
Đau lòng cách trở Mẹ hiền ơi

Đau lòng cách trở Mẹ hiền ơi
Thảm suốt từ đêm vĩnh biệt lời
Lắm bữa choàng mơ nhìn mặt ảo
Nhiều hôm tỉnh mộng tắm hương ngời
Ghi hoài giận dỗi lăn tràn góc
Nhớ mãi vui đùa nhảy đụng nơi
Mẫu tử tình thâm nào kịp hiếu
Thì nay cánh hạc đã xa đời