Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2020 10:35, số lượt xem: 193

Vì chưng hám xực thuở ra ràng
Bởi vậy cơ đồ chịu hoải hoang
Chính nở vô thời ma quỷ dạng
Mà mơ đóng cọc giữa long sàng
Thường xuyên dối gạt mồm sang sảng
Mặc sức duy trì cõi hỗn mang
Bợ đỡ không nề chui tọt háng
Thiêu lò củi mục sắp hàng ngang

Thiêu lò củi mục sắp hàng ngang
Những kẻ chồn beo mã phượng hoàng
Để kiếp không còn đau mãi lạng
Cho người chẳng bị ác hoài phang
Đâm thằng quấy quả vùi sâu táng
Cởi ách lưu đày hết khổ mang
Tổ quốc mai này trăng toả rạng
Toàn dân phúc hưởng ngự linh sàng