Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/01/2022 10:04, số lượt xem: 36

Ta nắm sợi dây hai đầu tầm gởi
Gọi tên em không nghe tiếng trả lời
Một mình thương và một mình ngóng đợi
Cho nghẹn ngào mong mỏi tận ngàn khơi.

Trong gió lộng kỷ niệm về ngâm ngợi
Ta vẫn chờ khúc hạnh ngộ chùng lơi
Xa tít tắp con thuyền yêu vời vợi
Quá vãng nào chếnh choáng giữa đầy vơi,

Ta chân thành trao ai từng nụ mới
Cứ ngỡ là được đền đáp không ngơi
Nào đâu biết sóng tình so hại lợi
Nên dối gian ươm sẵn giữa môi người.

Sao đùa cợt khiến lòng này bung xới
Xé tim thành những mảnh vỡ tàn rơi
Dẫu duyên nợ không thành cau trầu khởi
Cũng cần chi những ngoa ngoắt tệ đời...