Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/12/2020 14:26, số lượt xem: 173

Viễn xứ người ơi quặn buổi này
Chao lòng thẫm ước điệu trầm say
Hoài quê đượm dõi tìm xa ngái
Trở chốc lềnh loang vỗ mộng dày
Ngỡ đến mùa thu là trở lại
Đâu dè mấy hạ vẫn rời bay
Vàng xưa bỗng rụi sầu tuôn chảy
Lặng nỗi chầm thương phả kín ngày

Lặng nỗi chầm thương phả kín ngày  
Bao giờ ái cảm được nồng bay
Ân tình rộng nỡ nào tê tái
Chớ lẽ lìa tan kỷ niệm dày
Dưỡng dục ơn trời luôn toả cháy
Mong chờ nghĩa đất lộng lừng say
Từng đêm vọng mãi câu hò láy
Viễn xứ người ơi quặn buổi này