Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/09/2020 23:06, số lượt xem: 206

Thu choàng áo lụa trải mờ bay
Hỡi áng thơ xưa nguyệt toả dày
Trẩy ngát ngan lòng mơ đẫm lịm
Cho dào dạt ái nghĩa choàng lay
Rồi thêm điệu nhớ triền miên phả
Để níu mùa thương rộn rã bày
Vũ khúc nghê thường lâng vẻ rạng
Vun niềm xúc cảm ngọt bừng say

Vun niềm xúc cảm ngọt bừng say
Cõi mộng triền miên thoả ước bày
Nhấp chén tao phùng tim thoả mãn
Nghiêng vò tái ngộ nẻo bồng lay
Mà nghe hạnh phúc về thơm thảo
Cũng thấy nguyền ân phả dạn dày
Đẫm lịm khung trời mơ huyễn ảo
Thu choàng áo lụa trải mờ bay