Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/12/2020 19:28, số lượt xem: 319

Thu nẻo xám mờ buốt giá đông
Phủ tim hàn nuộc lắm chao chòng
Ru đời khản tiếng nao chờ vọng
Trú chỗ đơn tình xót đợi trông
Thù tạc nhớ ôi đau đớn ngóng
Ủ thề thương hỡi dặc dằng mong
U tình lẩn quẩn hồn tan rỗng
Mù mịt khuất ai đợi úa lòng

Lòng úa đợi ai khuất mịt mù
Rỗng tan hồn quẩn lẩn tình u
Mong dằng dặc hỡi thương thề ủ
Vọng đớn đau ôi nhớ tạc thù
Trông đợi xót tình đơn chỗ trú
Vọng chờ nao tiếng khản đời ru
Chòng chao lắm nuộc hàn tim phủ
Đông giá buốt mờ xám nẻo thu