Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2021 23:30, số lượt xem: 97

Vẫn là niềm nhớ về nhau
Vẫn là trầu mộng hương cau thuở nào.

Bấy lâu dáo dác trăng sao
Tủi lòng chung thuỷ mà đau tình người
Để rồi giận dỗi cách nơi
Khiến hương tình nhạt, sắc vôi bạc màu.

Mà thôi, nhắc lại thêm đau
Lòng này sau trước vẫn giàu hình em
Vẫn thương tóc xoã bên thềm
Vẫn nghe cá quẫy đêm đêm vọng về.

Trầu không mãi giữ hương thề
Cau xanh còn mặn thì huề nhé em!