Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2020 00:30, số lượt xem: 280

Cứ tưởng mầm yêu mãi ngọc ngà
Âm đàn sáo vọng trỗi huyền ca
Nào hay tráo trở thành ngơ dạ
Bởi những gian lừa khiến ngọng ta
Có phải duyên thề hay mục rã
Làm cho ái cảm dễ tan nhoà
Vì đâu ước nguyện đành xiêu ngã
Để mối ân tình nhão nhoẹt ra

Để mối ân tình nhão nhoẹt ra
Từng đêm thổn thức lệ tuôn nhoà
Người đi bỏ lại vành tim rã
Cõi nhớ quay về kỷ niệm xa
Lỡ dở hôm nào câu luyến dạ
Âm thầm buổi ấy điệu ngùi ca
Chiều đi sóng dội niềm đau lả
Cứ tưởng mầm yêu mãi ngọc ngà