Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 12/05/2018 13:11, số lượt xem: 379

Con cháu Tiên Rồng rạng nước mây
Ngàn năm văn võ nhớ ơn này
Cầm thư nọ rỡ ràng khuôn đấy
Lộng lẫy gương kìa sách vở nay
Vẫn mộng trau bồi công nghiệp ấy
Và luôn ghi khắc nghĩa ân thầy
Cho nòi giống Việt lừng thơm trẩy
Văn miếu ươm lòng tổ quốc đây

Văn miếu ươm lòng tổ quốc đây
Cùng bao cơ nghiệp khắc ơn thầy
Từ xưa đã lộng từng chương vở
Hiện tại loang bừng mỗi áng nay
Văn hiến nhân tài muôn thuở vậy
Phù gia trị quốc mãn niên này
Nghìn năm nước Việt hoài thơm toả
Con cháu Tiên Rồng rạng nước mây

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm