15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/10/2020 10:01, số lượt xem: 235

Chuyện tình khó biết ngày mai
Tưởng rằng là đúng té sai sót hoài
Người sầu khổ, kẻ than dài
Trời gây lụt bão, khiến đài trang xiêu.

Đau đớn thay, đổi sáng chiều
Mong manh tình lỡ khiến tiêu tán thuyền
Biết là mỏng chút nợ duyên
Thương làm chi để dậy phiền muộn nhau.

Ta ngồi nghe nhói lòng đau
Trông về kỷ niệm nhuốn  chau úa tràn
Xa nhau, biệt cả mơ màng
Người ơi, còn có nhớ mang máng gì.

Trời buồn, rắc giọt sầu bi
Mà nghe hồn lạnh trỗi nghi ngút buồn
Thôi rồi quá vãng sầu tuôn
Quên cho cuộc sống được muôn thuở nhàn…