Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2019 16:26, số lượt xem: 264

Cảnh mộng vô thường huyễn sắc thôi
Nào đâu có thực giữa thay dời
Tèm lem kế hiểm thêm nhàu dạ
Hợm hĩnh thân giàu tổ ám hơi
Tỏ hững hờ thương là hẹp phước
Đừng ma mảnh ác lại tan đời
Từ xưa mãi tới ngàn sau vậy
Dưỡng đức cho lòng khoẻ bạn ơi

Dưỡng đức cho lòng khoẻ bạn ơi
Thì như trú ngụ ở tâm đời
Chiều lâng điệu hát tưng bừng nẻo
Sáng thoả hương trà rạng rỡ hơi
Rộn rã kim bằng luôn kết thoả
Nhàn an quyến thuộc chẳng di dời
Hoài mong khẩn niệm đường chân lý
Cảnh mộng vô thường huyễn sắc thôi