Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/09/2020 18:58, số lượt xem: 241

Ơi người nhớ buổi được gần bên
Tóc xoã bờ vai giống lụa mềm
Quấn quyện ngời thơm vàng nẻo nắng
Tâm tình ngát đượm suốt ngày đêm
Hoài mong diễm phúc luồn sâu rộng
Mãi ước hồng duyên dệt vững bền
Để dặt dìu mơ lòng gợi cảm
Cho giòn giã mộng sắc bừng lên
*
Cho giòn giã mộng sắc bừng lên
Trỗi ước lồng hương nguyện mãi bền
Hạnh phúc thơm ngời gieo mỗi dịp
Ân tình thắm mượt rót từng đêm
Mà nghe khúc gạ càng ngây biếc
Lại thấy lòng yêu chợt sũng mềm
Kỷ niệm mùa thương về gọi réo
Ơi người nhớ buổi được gần bên