Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2021 12:07, số lượt xem: 104

Trầu này vẫn mãi say cau
Lòng này vẫn mãi nồng sâu sợi tình
Đất trời chỉ có đôi mình
Em làm bà xã, anh xin làm… chồng.

Ủ hồn cho ấm tiết đông
Ấp yêu cho mặn môi hồng, chiếu chăn…
Thoả lòng ngọt mật trăm năm
Bồng lai cùng đến, hương rằm rót thêm.

Có anh đời hết chông chênh
Dìu em qua hết cõi miền vương mang
Thương em tình ngọc tim vàng
Sắt son chờ đợi, bền gan giữ lời.

Trao em, trao trọn cả đời
Dẫu tan nát hết cũng thời thuỷ chung
Lửa tình quét sạch lạnh lùng
Quấn nhau bền chặt, lửa nồng nhóm khuya.

Thì nay người cũ đã dìa
Sẵn sàng chưa thế, lia thia quẫy hoài…