Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 02/07/2019 05:15, số lượt xem: 239

Cuộc đời bao lăm
Mấy nẻo tơ tằm
Đừng nên mãi gặm
Lại khó đăm đăm.

Né tránh xóc dằm
Làm việc thật chăm
Dù giông mịt thẳm
Vẫn ngọt ăn nằm.

Gặp kẻ ghẹo khăm
Thẳng cánh băm vằm
Nẻo đời muôn dặm
Ta có trăm năm.

Hãy mộng mơ đằm
Cho ngát lựng thăm
Bạn trà rượu khẳm
Vui cảnh trăng rằm.